Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar

Doktori IskoláK

          

                                                         SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR - Dékáni Hivatal - PhD Titkárság

 

  Főelőadó:

Német Ildikó Márta

 

  Tel.:

 +36 (62) 545-008

 
  Fax:  +36 (62) 545-796  

  e-mail:

nemet.ildiko.marta@med.u-szeged.hu

 

  Levélcím:

 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. I.em.141.

 

 
  Ügyfélfogadás: hétfő:          9.30 -  12.00 óráig  
  kedd:        14.30 -  16.00 óráig       
  szerda:        9.30 -  12.00 óráig      
  csütörtök:  14.30 - 16.00 óráig  
  péntek:        9.30 - 12.00 óráig     

Aktuális információk:

Az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományok Doktori Tanács üléseinek időpontjai a következők:

2018. október 8-án 14:00 óra (napirendi pontok beterjesztése 2018. szeptember 27-ig)
 

2018. december 10-én 14:00 óra (napirendi pontok beterjesztése 2018. december 3-ig)

 

A következő doktoravatás időpontja: 2019. január 

 

 Jelentkezési doktori képzésre:

  A doktori iskolák által meghirdetett kutatási témákra elektronikusan lehet jelentkezni május 15-ig, pótfelvételi eljárás esetén augusztus 20-ig,

  keresztfélévben december 31-ig. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal kezdődhet meg.

 A doktori iskolák által meghirdetett kutatási témákra  keresztfélévben 2018. december 1-től  2018. december 31-ig lehet jelentkezni elektronikusan az SZTE MODULO-ban. 

  A részletes jelentkezési és felvételi információk az SZTE Doktori Intézet  honlapján találhatók meg.

    Jelentkezés 2+2 éves  doktori (Ph.D.) képzésre

    Jelentkezés egyéni felkészülőként

 

  DOKUMENTUMOK

  1. A Szegedi Tudományegyetem szabályzatai

     Az SZTE Doktori szabályzata (hatályos: 2018. 05. 02-től)

      A doktori képzést vagy fokozatszerzést 2016. szeptember 1. után megkezdett doktoranduszokra és doktorjelöltekre vonatkozik

    Az SZTE Doktori szabályzata (hatályos: 2016. 06. 01-től)

     A doktori képzést vagy fokozatszerzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra és doktorjelöltekre

     a 2016. január 1-én hatályba lépett szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 2. Az Általános Orvostudományi Kar követelményei

   Kreditrendszer az ÁOK PhD képzésben  2016. szeptember 1. előtt

   A doktori képzés és fokozatszerzés követelményei az ÁOK-n

   Jelentkezés doktori (PhD) fokozatszerzésre

   A doktori értekezések szerkesztési és bírálati elvei

 

3. Egyéb jogszabályok, rendeletek, törvények, állásfoglalások  

  Jogszabály megnevezése Jogszabály száma Hatályos jogszabály elérése a  Netjogtárban
  Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások
rendjéről és a habilitációról
387/2012.(XII 19.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200387.KOR&celpara=#lbj31id7b56
  Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200423.KOR
  Kormányrendelet a Stipendium Hungaricumról 285/2013. (VII. 26.) https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300285.KOR
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2011. évi CCIV. törvény https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500087.kor

 

  SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Doktori iskolái

  1. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

    Aktuális témakiírások

    A kitűzött nyilvános védések

  Vezető: Dr. Bari Ferenc
  tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.:+36(62) 546-842 Fax: +36 (62) 544-566
  E-mail: bari.ferenc@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
   
  Helyettes:
  emeritus professor, akadémikus
  Tel: +36 (62) 545-797, Fax: +36 (62) 545-710
  e-mail: telegdy.gyula@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

 2. Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

   Aktuális témakiírások

   A kitűzött nyilvános védések

 Vezető: Dr. Széll Márta
  tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel./Fax: +36 (62) 545-134, +36 (62) 545-898
  E-mail: szell.marta@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet
   
 Helyettes: Dr. Duda Ernő
  professor emeritus, akadémiai doktor, med. habil.
  Tel./Fax: +36 (62) 545-592 / +36 (62) 545-131
  E-mail: duda@brc.hu
  SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

3. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

   Aktuális témakiírások

   A kitűzött nyilvános védések

  Vezető: Dr. Kemény Lajos
  tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.: +36 (62) 545-277, Fax: +36 (62) 545-954
  E-mail: kemeny.lajos@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
   
  Helyettes: Dr. Bártfai György
  egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.: +36 (62) 545-520
  E-mail: bartfai.gyorgy@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

  4. Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

   Tanterv és komplex vizsgakövetelmények (2018. 09. 10)

   Aktuális témakiírások

   A kitűzött nyilvános védések

   Sikeres védések

   Doktori fokozatot szereztek 2002-2015 között

  Vezető: Dr. Dux László
  tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.: +36 (62) 545-096, Fax: +36 (62) 545-097
  E-mail: dux.laszlo@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Biokémiai Intézet
   
  Helyettes: Dr. Varró András
  tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.: +36 (62) 545-682, Fax: +36 (62) 545-680
  e-mail: varro.andras@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet